Privacy Policy

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar

JCI Leuven vzw
Désiré Mellaertsstraat 100,
3010 Kessel-Lo

BTW BE 0503.940.140

1. Wie?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking JCI Leuven, een vzw met maatschappelijke zetel te 3010 Kessel-Lo, Désiré Mellaertsstraat 100, met ondernemingsnummer BTW BE 0503.940.140, en als contactpersoon de heer Simon Meurs, commissiedirecteur 2022-2023. Elk jaar wijzigt de Raad van Bestuur van JCI Award Vlaams-Brabant vzw. Het is belangrijk om te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat ook nooit zullen doen.

“JCI Award Vlaams-Brabant” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “JCI Award Vlaams-Brabant vzw” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679).

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen informatie over u verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze websites, sociale netwerken, wanneer u ons per e-mail antwoord, via cookies, navigatiegegevens en andere technologieën.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing doeleinden (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …).

Tevens kunnen uw gebruiksgegevens en IP adres gebruikt worden om de werking van de website te verbeteren en (re)marketingdoeleinden (zie cookies). JCI Award Vlaams-Brabant vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de jcileuven.be website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de jcileuven.be website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. JCI Award Vlaams-Brabant vzw bewaart zo weinig mogelijk gegevens lokaal.

3. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

JCI Award Vlaams-Brabant vzw verwerkt uw persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat deze goed functioneren en om u hoogwaardige communicatie te bieden.

Concreter gebruiken wij uw gegevens voor:
• contact met u te kunnen opnemen om u uit te nodigen voor trainingen, activiteiten en om u op de hoogte te houden van onze evenementen;
• contracten correct met u ui te voeren (wij kunnen u bijvoorbeeld een digitale factuur sturen naar het juiste adres);
• onze diensten verbeteren;
• voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
• statistieken opstellen en testen uitvoeren.

De persoonsgegevens die verzameld worden via de website en het contactformulier worden gebruikt om de persoon te contacteren of (re)marketingdoeleinden.

Voor de nieuwsbrief wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de gebruiker. Als u onze nieuwsbrieven niet wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven zonder uw beslissing te hoeven rechtvaardigen. Stuur ons een e-mail of vraag dit aan één van onze Raad van Bestuur leden. U kunt ook op elk gewenst moment en kosteloos uitschrijven op onze nieuwsbrief door op “uitschrijven” onderaan te klikken.

4.Beheer van databases – veiligheidsmaatregelen

Alle persoonlijke gegevens worden beheerd door de Raad van Bestuur van JCI Award Vlaams-Brabant vzw. Alleen de leden van de Raad van Bestuur van JCI Award Vlaams-Brabant vzw hebben toegang tot deze gegevens.

“JCI Award Vlaams-Brabant vzw” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan “JCI LEUVEN VZW” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. Overdracht aan derden

Wij verkopen of verhuren uw gegevens nooit aan bedrijven. Wij kunnen wel uw gegevens gebruiken voor het JCI-netwerk (JCI International, JCI Bruxelles Wallonie, JCI Vlaanderen, JCI Senaat, JCI Belgium Foundation, JCI Sense of Training Institute Flanders) om uw status te bevestigen en u in staat te stellen om toegang tot de informatie in ons netwerk hebben. We behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Bovendien kan JCI Award Vlaams-Brabant vzw in het kader van mogelijke uitbesteding van bepaalde taken, uw gegevens aan zorgvuldig geselecteerde derden doorgeven, die op hun verzoek hiervan gebruik wensen te maken. Daarvoor zou JCI Award Vlaams-Brabant vzw alleen gebruik maken van dienstverleners, die naar haar mening, voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van dergelijke gegevens. Deze derden verbinden zich ertoe het vertrouwelijke karakter te behouden.

Als JCI Award Vlaams-Brabant vzw een beroep zou doen op externe leveranciers, kunnen sommige gegevens worden opgeslagen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien de Europese Commissie erkend dat het land een aanvaardbaar niveau voor de bescherming van persoonsgegevens heeft, zouden we deze mogen doorgeven.

6. Hoe uw gegevens controleren, corrigeren of verwijderen?

Wanneer u contact met ons opneemt, registreren we bepaalde gegevens. U hebt dus verschillende rechten met betrekking tot deze gegevens.

U hebt bijvoorbeeld het recht op toegang, correctie en verwijdering van uw gegevens. Om van dit recht gebruik te maken, moet u ons een duidelijk verzoek sturen, waarin u specifiek vermeldt wat u wilt zien, corrigeren of verwijderen. Deze aanvraag moet worden ondertekend, gedateerd en vergezeld gaan van een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, moet u ook specifiek uw verzoek motiveren. Als aan deze voorwaarden is voldaan, behalve als de verwerking van deze gegevens essentieel is voor de naleving van een wettelijke verplichting of onze contractuele verplichtingen, zullen wij uw verzoek zo snel mogelijk valideren en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

In geval van onenigheid kunt u altijd een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of beroep aantekenen bij de bevoegde rechtbanken.

7. Wijzigingen van dit privacybeleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Website niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

Datum: 05/11/2020